MEK - Methyl Ethyl Ketone ASTM D740 Type I and II

Metil etil keton (MEK) olarak da adlandırılan bütanon, CH3C(O)CH2CH3 kimyasal formülüne sahip,renksiz, sıvı formda olan  organik bir bileşiktir.

Bu organik bileşik, karamel ve aseton kokusuna benzer keskin fakat tatlı bir kokuya sahiptir. Endüstriyel olarak büyük miktarlarda üretilir ve doğada az miktarda bulunur. Suda iyi çözünür ve yaygın olarak endüstriyel bir solvent  olarak kullanılır.

    Bu kombinasyon mevcut değil.


    Üretici: Yerli Üretim