AeroShell Turbine Engine Oil 750

AeroShell Turbine Oil 750 was developed to meet the requirements of DERD 2487 (now DEF STAN 91-98) and to provide a high standard of lubrication in British civil gas turbines, particularly turbo-prop engines where a good load carrying oil was required for the propeller reduction gearbox.


AeroShell Turbine Oil 750, Rus makamları tarafından MN-7.5u'ya bir analog olarak ve mineral türbin yağı ve uçak piston motor yağı karışımlarının kullanılmasını gerektiren Rus turbo prop uygulamaları için de onaylanmıştır.

    Bu kombinasyon mevcut değil.


    Üretici: Shell

    Teknik Döküman: AeroShell-Turbine-Oil-750-quart.pdf